A partir de l'experiència adquirida durant els últims 10 anys, tant del seu treball com clown com de la seva formació de la mà dels mestres Ami Attab, Anton Valén, Sergi Claramunt, Virginia Imaz, Lassâad Saïdi i Norman Taylor, Hèctor proposa dos cursos de clown:

-Un “curs d'Iniciació”, on poder descobrir i començar amb el clown

-Un curs de “Duo de clowns”, per a aprofundir en el joc a dos i descobrir la figura clàssica del clown blanc o cara blanca.