La Temeraria és una recent companyia de teatre creada per Hèctor Salvador Vicente per a poder dur a terme els seus projectes més personals.

La línia artística de La Temeraria ve marcada per un teatre gestual, senzill i popular utilitzant l'humor com a mitjà per a expressar els temes que interessen a la companyia.

Agafa el camí del teatre de carrer amb l'objectiu de trobar el contacte directe amb el públic i per portar la cultura al carrer i al nostre quotidià, espais, segons la nostra opinió, on la presència cultural és encara més necessària.

La companyia, a part d'actuar en festivals de teatre de carrer i en esdeveniments de grans ciutats, s'interessa també a actuar en pobles i medis rurals, llocs on no hi ha sovint actes culturals però on hi ha sempre un públic curiós per descobrir.